Warta Sposób na Raka

platinium warta sposob na raka

Nowe ubezpieczenie „Warta Sposób na Raka” oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółka Akcyjna zapewnia kompleksową ochronę w przypadku zachorowania na nowotwór.

Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą zabezpieczyć siebie oraz najbliższych w przypadku wystąpienia u nich nowotworu złośliwego. Dzięki niemu walka z tą chorobą będzie łatwiejsza, a codzienne funkcjonowanie mniej uciążliwe. Dodatkowo ubezpieczamy się w ten sposób na wypadek utraty pracy. Kwota ubezpieczenia może wynieść od trzydziestu do nawet dwustu tysięcy złotych. Przy czym składka ustalana jest indywidualnie w zależności od wieku osoby oraz wariantu ubezpieczenia, na jaki się zdecyduje. Umowę może podpisać każda osoba, której prawa do podejmowania decyzji nie są ograniczone wyrokiem sądowym oraz skończyła osiemnaście i nie osiągnęła wieku sześćdziesięciu lat. Samą składkę można opłacać w zależności od indywidualnych możliwości miesięcznie, półrocznie lub rocznie. Umowa zaś jest ważna przez okres pięciu lat z możliwością przedłużenia jej na kolejny okres. Wypłata świadczenia następuje zaś w terminie dwudziestu jeden dni od dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających diagnozę. W trakcie podpisywania umowy ubezpieczyciel nie wymaga żadnych dodatkowych badań lekarskich, a jedynie oświadczenia osoby ubezpieczonej.

Zalety ubezpieczenia

Swoistą nowością zastosowaną w umowie jest prawo osoby ubezpieczonej do drugiej opinii medycznej, która dostarczona zostanie przez jeden z głównych światowych ośrodków leczenia nowotworów. Opinia taka wydawana jest w ciągu czternastu dni od dostarczenia pełnej dokumentacji i pozwala potwierdzić lub zweryfikować pierwszą opinię oraz lepiej opracować plan leczenia choroby. Jednym z ośrodków, który może być autorem opinii jest przykładowo Harvard Medical School. Świadczenie przysługuje osobie ubezpieczonej nawet do dziesięciu lat od diagnozy. Po wypłacie świadczenia osoba ubezpieczona nadal ma prawo do ochrony w zakresie zabiegów onkologicznych w wersji rozszerzonej. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje także wsparcie w samym trudnym procesie leczenia. Przy decyzji o wykupieniu pakietu rozszerzonego otrzymujemy też prawo do dodatkowych świadczeń, które zapewniają na przykład radioterapię, operacje, chemioterapię, konieczną wizytę u lekarza, specjalistyczny transport medyczny, a nawet zwrot kosztów, które poniesiemy przy zakupie niezbędnej peruki. W przypadku wariantu rozszerzonego możemy liczyć nawet na dwieście pięćdziesiąt procent sumy ubezpieczenia.