Warta Ochrona

platinium warta ochrona

Oferta „Warta Ochrona” jest kierowana do wszystkich osób, które chcą skutecznie i kompleksowo zabezpieczyć finansowo swoich najbliższych, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Zakres ochrony

Umowę w zakresie ochrony może zawrzeć każda osoba posiadająca niczym nieograniczone prawo do podejmowania samodzielnych decyzji prawnych. Współubezpieczonym może być małżonek lub też partner w wieku od osiemnastego do sześćdziesiątego piątego roku życia. W przypadku ubezpieczenia dzieci natomiast zakres ten obowiązuje od roku do osiemnastego roku życia. W ramach polisy osoba ubezpieczona sama może wybrać jej skalę i zakres ryzyka, który uzna za najbardziej odpowiedni dla niej i osób najbliższych. W ramach osobnego pakietu ochrona może też dotyczyć dzieci partnerów lub współmałżonków, które pochodzą z poprzedniego małżeństwa lub związku. Sama umowa zawierana jest na okres wybrany przez klienta. Nie może być to jednak czas krótszy niż pięć lat. Przy zawarciu umowy nie wymagamy żadnych badań lekarskich i nie tworzymy zbędnych formalności. Dodatkowym atutem ubezpieczenia są sumy, na jakie możemy ubezpieczyć swoich najbliższych, sięgające do sześciuset tysięcy złotych. Dzięki nim w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku zabezpieczymy naszej rodzinie środki, które pozwolą im na opłacenie leczenia lub spłacenie rachunków.

Składki i opcje dodatkowe

Osoba, która zdecyduje się na wykup ubezpieczenia, otrzymuje jedną polisę i zróżnicowany sposób płacenia składki. Został on zaprojektowany tak, aby każdy ubezpieczony mógł wybrać najbardziej optymalny dla niego sposób spłaty zobowiązania. Dlatego składka, może być płatna z góry miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w wysokości i terminach określonych w umowie. W ramach ubezpieczenia przy opcjach dodatkowych na ochronę możemy liczyć choćby w przypadku zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, także komunikacyjnego. Wtedy kiedy dana osoba jest całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji lub w trakcie wypadku powstanie trwałe inwalidztwo, które uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. Ochrona dotyczy także tych zdarzeń, kiedy doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w przypadku pobytu w szpitalu. Ubezpieczenie obejmuje też wszelkie zdarzenia dotyczące dziecka. Tyczy się to zarówno trwałego inwalidztwa, choroby, uszczerbku na zdrowiu czy też pobytu dziecka w szpitalu i wszelkich wydatków związanych z leczeniem. Także tych, gdzie w grę wchodzi specjalistyczne leczenie lub nastąpiła konieczność zastosowania leczenia operacyjnego.