Ubezpieczenie indywidualne grupowe

platinium ubezpieczenia indywidualne grupowe

Ubezpieczenie indywidualne grupowe dla ciebie i twojej rodziny oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółka Akcyjna kierowane jest do wszystkich osób, które chcą kompleksowo zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Zakres ubezpieczenia i jego warunki

Oferta ubezpieczenia została tak zaprojektowana, aby każdy z państwa mógł samodzielnie zadecydować o zakresie ubezpieczenia i jego wielkości. Dzięki temu formułę ubezpieczenia można dostosować do indywidualnych potrzeb i samodzielnie dokonać oceny ryzyka i potrzeb. Konstrukcja ubezpieczenia pozwala klientom indywidualnym zapewnić sobie zakres ochrony, który w innych ubezpieczeniach dostępny był wyłącznie przy umowach grupowych i zorganizowanych. W ramach umowy mogą państwo zdecydować się na jeden z dostępnych wariantów, który będzie w najpełniejszym stopniu odpowiadał państwa potrzebom. Każdy moduł przewiduje tak zwany pakiet medyczny, który gwarantuje pomoc lekarza specjalisty w przypadku wystąpienia choroby lub po wypadku. Znajduję się w nim też usługa wizyty pielęgniarki, opieka domowa po hospitalizacji oraz wizyta położnej po porodzie. Poszczególne warianty mogą zapewniać pomoc finansową dla państwa rodziny w przypadku zaistnienia choroby lub wypadku. Mogą ochroną obejmować także życie rodziców, małżonków, dzieci oraz teściów lub partnerów. Dla najbardziej wymagających klientów stworzony został wariant VIP, w którym możemy liczyć na odszkodowania sięgające nawet czterystu osiemdziesięciu tysięcy w przypadku śmierci. Z kolei wariant 55 plus to ochrona kierowana do tych osób, które potrzebują pewności i pomocy w jesieni życia. Formuła obejmuje między innymi opiekę kardiologiczną, domową, transport medyczny oraz wizytę u specjalisty. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam też kwotę pięćset złotych w przypadku narodzenia wnuczka.

Warunki umowy i składka

Umowa jest zawierana na okres dwunastu miesięcy i mogą ją zawrzeć osoby, które nie mają prawnych ograniczeń w zakresie podejmowania decyzji oraz ukończyły osiemnasty rok życia, a nie przekroczyły wieku osiemdziesięciu lat. Procedura podpisywania umowy została maksymalnie skrócona, tak aby pozbyć się wszelkich zbędnych formalności. Umowę podpisują państwo na spotkaniu z agentem i nie ma przy tym żadnych wymaganych badań lekarskich. Ochrona działa już od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa. Składka jest stała, a jej wysokość nie jest zależna od wieku osoby ubezpieczonej. Ochronę możemy wykupić już od trzydziestu trzech złotych miesięcznie, a wariant obejmujący całą rodzinę to zaledwie sto trzydzieści dwa złote miesięcznie.