Twoja Przyszłość

platinium twoja przyszlość

Ubezpieczenie „Twoja przyszłość” oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji Warta kierowane jest do wszystkich tych osób, które chcąc kierować się odpowiedzialność i troską, pragną zadbać o przyszłość najbliższych sobie osób.

Formuła i zakres ochrony

„Twoja przyszłość” to rozwiązanie optymalne, które pozwoli nie tylko na stworzenie programu ubezpieczenia, ale też stworzy szansę na inwestowanie gromadzonych środków, celem gromadzenia większego kapitału. W ramach programu mamy do dyspozycji dwa warianty ubezpieczenia. W pierwszym z nich suma ubezpieczenia to gwarantowana kwota lub wartość polisy, która zostaje powiększona o wartość dodatkową. W wariancie B możliwe jest rozszerzenie sumy gwarantowanej poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia. W ramach pakietu funkcjonują też opcje dodatkowe, które szczególnie zabezpieczają właściciela polisy w sytuacjach kryzysowych. Możliwe jest zatem wykupienie opcji, która pozwala na przejęcie opłacania składek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego lub na wypadek wystąpienia choroby śmiertelnej u ubezpieczonej osoby.

W ramach umowy ubezpieczeniowej właściciel polisy może zadecydować o zainwestowaniu środków w dziesięć dostępnych funduszy, z których cztery stanowią gotowe strategie inwestycyjne. Fundusze te związane są z rynkami pieniężnymi i obligacyjnymi, co gwarantuje wyższe bezpieczeństwo i mniejsze ryzyko niż w przypadku rynku akcji. Oferta została przygotowana tak, aby każdy potencjalny inwestor, mógł samodzielnie określić poziom ryzyka, potencjalny zakres zysków oraz obszar przyszłej inwestycji.

Składki i formuła prawna ubezpieczenia

Umowę ubezpieczeniową „Twoja przyszłość” może zawrzeć każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka administracyjna. Osobą ubezpieczoną może być natomiast wyłącznie osoba fizyczna, której zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. W momencie zawarcia umowy, osoba której zdrowie zostaję ubezpieczone, musi mieć skończony osiemnasty rok życia, a jednocześnie nie może przekroczyć sześćdziesiątego piątego roku życia. Kiedy dostarczą państwo podpisany wniosek polisowy i opłacą pierwszą składkę, to zaczyna obowiązywać ochrona tymczasowa, która trwa sześćdziesiąt dni. Formuła składki została opracowana tak, aby być, jak najbardziej wygodna i funkcjonalna do możliwości i oczekiwań osoby zawierającej umowę. Można ją opłacać z częstotliwością roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną. Istnieje też możliwość wpłacania składek dodatkowych, które podniosą ogólną wartość polisy.