Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

platinium indywidualne ubezpieczenie posagowe

Indywidualne ubezpieczenie posagowe jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom lub wnukom bezpieczeństwo.

Zakres ochrony ubezpieczenia

Umowę ubezpieczeniową zawiera się na okres minimum pięciu lat. Okres maksymalny może być ustalony nie wcześniej niż przed ukończeniem osiemnastego roku życia o nie później niż przed dwudziestym piątym rokiem życia. Osoba, która decyduję się na podpisanie umowy, nie może mieć natomiast więcej niż siedemdziesiąt lat. Jeśli osoba fundująca polisę dożyje do końca okresu ubezpieczenia, to otrzymuję uzgodnioną kwotę. Odbierze ją również w razie wcześniejszej śmierci, gdyż to Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” przejmie obowiązek opłacania składek. Aby podpisać umowę, nie trzeba w większości wypadków przeprowadzać żadnych dodatkowych badań lekarskich. Wystarczające jest osobiste oświadczenie fundatora.

Ochronę wynikająca z umowy można rozszerzyć. W takim wypadku oferta zawiera dodatkowo wypłatę renty posagowej dla dziecka w przypadku śmierci fundatora, jednorazową wypłatę, jeżeli osoba fundująca polisę zginie tragicznie w wypadku, a także wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w przypadku pobytu dziecka w szpitalu oraz kiedy u dziecka wystąpi poważne zachorowanie. Miesięczna renta w przypadku śmierci fundatora może wynieść nawet dwa do czterech procent całościowej sumy ubezpieczenia.

Składki i zmiany w umowie

Całościowa wysokość składki zależy przede wszystkim od wieku ubezpieczonego, płci oraz jego stanu zdrowia. Aby pełniej zobrazować wysokość składki, posłużyć się możemy przykładem. Dla kobiety w wieku dwudziestu pięciu lat wysokość składki na okres dwudziestu trzech lat przy polisie trzydziestu tysięcy złotych wynosić będzie jedynie sto osiem złotych miesięcznie. Minimalna składka to sto złotych miesięcznie, a płatność może być dokonywania w rozrachunku miesięcznym, półrocznym oraz rocznym. W przypadku, gdyby ubezpieczone dziecko zmarło, to ochrona może objąć inne dziecko, dzięki czemu nie ulega rozwiązaniu. Suma ubezpieczenia i sama wysokość składki pozostaję w takim wypadku bez zmian. Gdyby ubezpieczający nie wskazał innego dziecka, które może zostać objęte ochroną, to Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci wartość wykupu polisy rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. Jeżeli natomiast dziecko, które zostało przez nas ubezpieczone, wstąpi związek małżeński lub samo stanie się rodzicem, to istnieje możliwość skrócenia okresu ubezpieczenia. Natomiast przy każdej rocznicy polisy proponujemy państwu indeksacje, czyli podniesienie składki o określony procent.